Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


HUYVAN

Đăng ký: 16-03-2006
Offline Đăng nhập: 11-09-2012 - 14:06
***--

Chủ đề của tôi gửi

Mừng ngày trở lại

22-04-2009 - 21:53

File gửi kèm  3.zip   3.99MB   312 Số lần tải

Cân xứng

23-08-2008 - 17:58

Xét bảng vuông có kích thước $n.n$, với $n\in N^{*}$, được phủ tùy ý bởi các số $1, 2, 3, ..., n^2$ sao cho mỗi số chỉ xuất hiện đúng một lần. Trong mỗi hàng ta chọn ra số nhỏ nhất và kí hiệu $x$ là số lớn nhất trong các đã chọn. Tương tự, trong mỗi cột ta cũng chọn ra số nhỏ nhất và kí hiệu $y$ là số lớn nhất. Hình vuông đang xét sẽ được gọi là cân xứng khi và chỉ khi $x=y$. Hãy tìm số hình vuông cân xứng có thể có?

Một bài trong đề thi thử

06-06-2008 - 15:55

Cho $\alpha, \beta, \gamma$ là các góc thỏa mãn $sin\alpha.sin\beta+sin\beta.sin\gamma+sin\gamma.sin\alpha=1$.
Chứng minh: $1+(sin\alpha+sin\beta+sin\gamma)^2\geq6\sqrt[3]{cos^2\alpha.cos^2\beta.cos^2\gamma}$

Thi cao đẳng

03-05-2008 - 15:36

Cho $a, b, c\in [0;1]$. Tìm GTNN và GTLN của $S=\dfrac{b+c}{a+1}+\dfrac{c+a}{b+1}+\dfrac{a+b}{c+1}$

USAMO 2008

02-05-2008 - 18:36

File gửi kèm  USA_USAMO_2008_27_182.pdf   91.65K   267 Số lần tải

Đã có đề USAMO mà sao chưa thấy CTV nào post ra Box con nhỉ?