Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


anhuyen2000

Đăng ký: 23-08-2011
Offline Đăng nhập: 13-02-2017 - 16:20
*----

Chủ đề của tôi gửi

tứ diện ABCD, P bất kì tìm min f(x)

13-02-2017 - 16:19

Cho tứ diện ABCD có BC=DA=a; CA=DB=b, và $AB.DC=c^{2}$. P là điểm bất kì. Tìm GTNN của biểu thức f(p)= PA+ PB+ PC+ PD


Hãy tính A= $(\frac{z1}{z2})^{4}+(\frac...

30-11-2016 - 20:30

Cho các số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn: $\left | z_{1}-z_{2} \right |=\left | z_{1} \right |=\left | z_{2} \right |$>0. Hãy tính: A= $(\frac{z_{1}}{z_{2}})^{4}+(\frac{z_{2}}{z_{1}})^{4}$


Tính: $S= (3+\frac{1}{3})^{2}+(3^{2}+...

17-07-2016 - 08:04

Tính tổng sau: $S= (3+\frac{1}{3})^{2}+(3^{2}+\frac{1}{3^{2}})^{2}+...+(3^{n}+\frac{1}{3^{n}})^{2}$


chứng minh một hệ thức lượng giác

17-03-2016 - 20:20

chứng minh hệ thức sau: $\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}cosx}}}=cos\frac{x}{8}$ với $0< x< \frac{\pi }{2}$


Chứng minh rằng: $\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}\geq \f...

17-01-2016 - 10:23

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: $\frac{aA+bB+cC}{a+b+c}\geq \frac{\pi }{3}$