Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tuithichtoan

Đăng ký: 28-08-2011
Offline Đăng nhập: 21-08-2015 - 15:09
****-

Chủ đề của tôi gửi

$A=(x+y+z)^{2}+\dfrac{1}{2}(\dfrac{x^...

17-10-2011 - 20:48

Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn: $x^2+y^2+z^2=1$. Tìm Min của:
$A=(x+y+z)^{2}+\dfrac{1}{2}(\dfrac{x^{3}+y^{3}+z^{3}}{xyz}-\dfrac{1}{xy+yz+zx})$


Tìm tất cả các hàm số $f(x)$ thỏa mãn: $$\left\{\beg...

13-10-2011 - 22:17

Tìm tất cả các hàm số f(x) thỏa mãn:
$\left\{\begin{matrix}
&f(\sqrt{2}x)=2f (x)\\
&f(x+1)=f(x)+2x+1
\end{matrix}\right.$

Mũ lượng giác

31-08-2011 - 08:55

$\3\leqslant 2^{^{|sinx|}}+2^{|cosx|}\leqslant 2^{^{\dfrac{2+\sqrt{2}}2{}}}$
giúp mình bài này với