Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chit_in

Đăng ký: 06-09-2011
Offline Đăng nhập: 06-05-2017 - 18:57
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho phương trình sau

05-05-2017 - 19:17

Cho phương trình x^{2}+x-3=0 .Không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thúc A = x_{1}^{3}-4x_{2}^{2}+19


Chứng minh phương trình vô nghiệm

04-05-2017 - 19:11

Chứng minh phương trình sau ;

 

a)    a^{2}x^{2}+(a^{2}+b^{2}-c^{2})x+b^{2}=0 vô nghiệm với mọi a,b,c >0

b)  (x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)=0  có nghiệm với mọi a, b, c 


CM : $\frac{a^{2}}{x}+\frac{b^{2...

23-04-2014 - 13:41

Với x ,y là 2 số dương. Chứng minh $ \frac{a^{2}}{x}+\frac{b^{2}}{y}\geq \frac{\left ( a+b \right )^{2}}{x+y}$


Chứng minh $x+y-2\left ( \sqrt{x}+\sqrt{y}...

28-06-2013 - 17:40

1) Cho x, y là các số dương. Chứng minh rằng $x+y-2\left ( \sqrt{x}+\sqrt{y} \right )+2\geq 0$

. Dấu = xảy ra khi nào ?

2)Tìm các cặp số (x, y) thoả mãn $x^{2}+y^{2}= \left ( x+y \right )\left ( \sqrt{x}+\sqrt{y}-1 \right )$

 

  với  $x> \frac{1}{4}, y> \frac{1}{4}$


Chứng minh AM là tiếp tuyến

28-06-2013 - 17:28

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O),Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh các tứ giác BDHF, BFEC nội tiếp

b)Đường thẳng EF cắt (O) tại M và N (F nằm giữa M và E).Chứng minh cung AM =cung AN

c) Chứng minh AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MHD

 

Các bạn giúp minh câu b) và c) nhé