Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Anh thanh

Đăng ký: 09-09-2011
Offline Đăng nhập: 07-10-2011 - 16:26
-----

#275909 Vui cùng giới hạn

Gửi bởi Anh thanh trong 10-09-2011 - 14:25

Tính $\lim_{n \to +\infty}\dfrac{\sqrt{n!}}{n}$

\[\mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } \frac{{\sqrt {n!} }}{n} = \mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } \frac{{\sqrt n .\sqrt {(n - 1)!} }}{n} = \mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } \frac{{\sqrt {(n - 1)} .\sqrt {(n - 2)!} }}{{\sqrt n }}\]
\[ = \mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } \sqrt {\frac{{n - 1}}{n}} .\sqrt {(n - 2)!} = \mathop {\lim }\limits_{n \to + \infty } \sqrt {1 - \frac{1}{n}} .\sqrt {(n - 2)!} = + \infty \]


#275902 Định m để pt có nghiệm này gấp đôi nghiệm kia!

Gửi bởi Anh thanh trong 10-09-2011 - 14:01

ta co the lam nhu sau:

File gửi kèm