Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


henry0905

Đăng ký: 11-09-2011
Offline Đăng nhập: 10-01-2018 - 23:31
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tài liệu về Cauchy Lipschitz

07-10-2016 - 22:53

Mọi người cho mình xin tài liệu về nghiệm cực đại của phương trình vi phân (sử dụng định lí Cauchy Lipschitz) nha. Mình cảm ơn rất nhiều!


Hệ phương trình $x^{3}+2x^{2}y+2xy^{2}+x+y^{3...

13-03-2015 - 22:06

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} \frac{x^{2}+3xy+2y^{2}}{x^{2}+xy+y^{2}}=\frac{x^{2}}{y}+x-1 & \\ x^{3}+2x^{2}y+2xy^{2}+x+y^{3}=3x^{2}+3xy+3y^{2}+3 & \end{matrix}\right.$


$\frac{x}{y}=\frac{5+3x}{6(5-x)}$

13-03-2015 - 22:03

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} \frac{x+\sqrt{x^{2}-y^{2}}}{x-\sqrt{x^{2}-y^{2}}}=\frac{9}{5}x & \\ \frac{x}{y}=\frac{5+3x}{6(5-x)} & \end{matrix}\right.$


$(2x-1)(2y-1)(2z-1)$

07-02-2015 - 01:45

Cho $x,y,z>\frac{1}{2};\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geq 4$

Tìm giá trị lớn nhất của $(2x-1)(2y-1)(2z-1)$


$\frac{x^{3}+y^{3}+z^{3}}{x+y+z...

05-02-2015 - 23:06

Cho $x,y,z>0$. Chứng minh: $\frac{x^{3}+y^{3}+z^{3}}{x+y+z}+6\frac{x^{3}+y^{3}+z^{3}}{(x^{2}+y^{2}+z^{2})^{2}}\geq 3$