Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hathanh123

Đăng ký: 22-09-2011
Offline Đăng nhập: 15-02-2020 - 12:41
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh M, E, F thẳng hàng

07-05-2019 - 17:57

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tia phân giác góc ABC cắt đường tròn tại M. N là điểm trên đoạn thẳng BM (N, B nằm khác phía đối với AC), AN cắt đường tròn (O) tại D, CN cắt đường tròn (O) tại E. Đường thẳng qua N song song với AC cắt AB, BC lần lượt tại F, K.

     Chứng minh rằng:       Ba điểm M, E, F thẳng hàng.

 


$2x-3(\sqrt{x-2}+\sqrt{x+2})+2=0$

06-12-2017 - 22:17

Giải phương trình:

 File gửi kèm  ptrinh.png   1.65K   9 Số lần tải


Tìm a, b, c

26-05-2017 - 22:47

1) Tìm a, b, c biết: 

$a+b+c=3$ và $a^{4}+b^{4}+c^{4}=a^{3}+b^{3}+c^{3}$

2) Phương trình $x^{2}+ax+b =0$ có hai nghiệm nguyên và $3a+b =8$. Tìm hai nghiệm nguyên đó.


Chứng minh A là số chính phương

09-05-2017 - 16:39

Cho  $A=2+2\sqrt{12n^{2}+1}$; $n\in N$. Chứng minh nếu $A\in N$ thì $A$ là số chính phương.


Chứng minh tứ giác ABSC nội tiếp

08-05-2017 - 22:51

Từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm O vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD với (O)(B và CD nằm trên 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ OA). Tia phân giác góc BAC cắt đường trung trực của BC tại S. Chứng minh tứ giác ABSC nội tiếp.