Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thoai6cthcstqp

Đăng ký: 20-10-2011
Offline Đăng nhập: 05-01-2021 - 14:49
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính $f(2)$.

03-06-2018 - 13:59

 

Nhờ anh chị hướng dẫn e bài này với:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R thỏa mãn

$\left\{ \begin{array}{l}
 f\left( 0 \right) = \frac{1}{2} \\ 
 \left( {x + 2} \right)f\left( x \right) + \left( {x + 1} \right)f'\left( x \right) = {e^x} \\ 
 \end{array} \right.$
Tính $f(2)$.
Cảm ơn.

 

 


Trong chủ đề: Cho số phức z = a+bi ($a,b \in R,b > 0$) thỏa mãn...

17-04-2018 - 11:44

Nhờ anh chị em giải giúp e câu này:

Cho số phức z = a+bi ($a,b \in R,b > 0$) thỏa mãn $\left| z \right| = 1$. Tính $P = 2a + 4{b^2}$ khi $\left| {{z^3} - z + 2} \right|$ đạt giá trị lớn nhất.

 

Cảm ơn.


Trong chủ đề: tính giá trị lớn nhất của $\int_{0}^{1}x^3f...

10-03-2018 - 16:52

cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $\left [ 0,1 \right ]$ thỏa mãn $\int_{0}^{1}x^2f(x)dx=0$ và giá trị lớn nhất của $\left | f(x) \right |$

trong đoạn $\left [ 0,1 \right ]$ là $6$

tính giá trị lớn nhất của $\int_{0}^{1}x^3f(x)dx$


Trong chủ đề: Tính tích phân $\int_{0}^{1}\left [ f(...

10-03-2018 - 16:43

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm dương, liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(0)=1$ và $3\int_{0}^{1}\left [ f'(x)[f(x)]^2+\frac{1}{9} \right ]dx\leq 2\int_{0}^{1} \sqrt{f'(x)}f(x)dx$.

Tính tích phân $\int_{0}^{1}\left [ f(x) \right ]^3dx$


Trong chủ đề: cho a là số thực dương và đặt $M=\left \{ z\epsi...

23-01-2018 - 13:46

1) cho a là số thực dương và đặt $M=\left \{ z\epsilon C^{\ast }|\left | z+\frac{1}{z} \right |=a \right \}$ . Tìm GTLN và GTNN của $|z|$ khi $z\epsilon M$.

2) Chứng minh $\sqrt{\frac{7}{2}}\leq |1+z|+ |z^{2}-z+1|\leq 3\sqrt{\frac{7}{6}}$, $\forall z:|z|=1$

3) Xét $H=\left \{ z\epsilon C,z=x-1+xi,x\epsilon \mathbb{R} \right \}$, chứng minh rằng tồn tại duy nhất số phức $z\epsilon H: |z|\leq |w|, \forall w\epsilon H$

Nếu mình không nhầm thì đề câu 2 của bạn chưa đúng.