Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thoai6cthcstqp

Đăng ký: 20-10-2011
Offline Đăng nhập: 05-01-2021 - 14:49
****-

#703208 tính giá trị lớn nhất của $\int_{0}^{1}x^3f(x)d...

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 10-03-2018 - 16:52

cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $\left [ 0,1 \right ]$ thỏa mãn $\int_{0}^{1}x^2f(x)dx=0$ và giá trị lớn nhất của $\left | f(x) \right |$

trong đoạn $\left [ 0,1 \right ]$ là $6$

tính giá trị lớn nhất của $\int_{0}^{1}x^3f(x)dx$

Hình gửi kèm

 • 377.png#703206 Tính tích phân $\int_{0}^{1}\left [ f(x)...

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 10-03-2018 - 16:43

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm dương, liên tục trên đoạn $[0;1]$ thỏa mãn $f(0)=1$ và $3\int_{0}^{1}\left [ f'(x)[f(x)]^2+\frac{1}{9} \right ]dx\leq 2\int_{0}^{1} \sqrt{f'(x)}f(x)dx$.

Tính tích phân $\int_{0}^{1}\left [ f(x) \right ]^3dx$

Hình gửi kèm

 • 376.jpg#700335 Tính biểu thức $A$

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 15-01-2018 - 15:27

$x_1$ và $x_2$ là 2 nghiệm của phương trình $2x^2+2(m+1)x+m^2+4m+3=0$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}x_1+x_2=-(m+1)\\x_1x_2=\frac{(m+1)(m+3)}{2} \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow A=\left | \frac{(m+1)(m+3)}{2}+2(m+1) \right |=\left | \frac{(m+1)(m+3)+4(m+1)}{2} \right |=\left | \frac{(m+1)(m+7)}{2} \right |$

Đến đây dễ thấy khi $m\to\pm \infty$ thì $A\to+\infty$ (không có giá trị lớn nhất, cả $4$ đáp án đều sai)

Bài giải của anh thiếu điều kiện của tham số $m$ để phương trình có 2 nghiệm nên không ra đáp án.

Điều kiện của tham số $m$ là $-5<m<-1$. Khi đó GTLN của $A$ là $\frac{9}{2}$
#700333 GTNN của biểu thức $S=\log_a(b^2+9b-9)+8 \log_{\dfra...

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 15-01-2018 - 15:15

cho 2 số thực $a,b \in (1;3]$ thỏa mãn $a<b$. Tìm GTNN của biểu thức $S=\log_a(b^2+9b-9)+8 \log_{\dfrac{a}{b}}^2a$

Biết GTNN có dạng $m+3\sqrt[3]{n}$

Hình gửi kèm

 • 316.png#698997 y = m, y = n chia (H) thành 3 phần diện tích bằng nhau, tính $P=(9-m)^3+...

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 27-12-2017 - 13:43

Lời giải trên bị sai rồi :v

Hình gửi kèm

 • 292.png#696442 Rút gọn biểu thức

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 12-11-2017 - 13:23

Rút gọn các biểu thức:

$S=C_{m}^{0}.C_{n}^{k}+C_{m}^{1}.C_{n}^{k-1}+C_{m}^{2}.C_{n}^{k-2}+...+C_{m}^{m}.C_{n}^{k-m}$

$A=(C_{n}^{0})^{2}+(C_{n}^{1})^{2}+...+(C_{n}^{n})^{2}$

Hình gửi kèm

 • 242.png#693282 $P=C^0_{2020}+4.C^4_{2020}+8.C^8_{2020}+.....

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 18-09-2017 - 13:40

Tính

$T=-\frac{C^1_n}{2.3}+\frac{C_n^2}{3.4}-\frac{C^3_n}{4.5}+...+\frac{(-1)^n.C^n_n}{(n+1)(n+2)}$

$P=C^0_{2020}+4.C^4_{2020}+8.C^8_{2020}+...+2020.C^{2020}_{2020}$

Hình gửi kèm

 • 151.png#692419 TÌm giá trị nhỏ nhất của P =abc+ab+c

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 05-09-2017 - 16:20

Cho hàm số $f(x)=x^3+ax^2+bx+c.$ Gọi A,B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. BIết đường thẳng AB đi qua gốc tọa độ. TÌm giá trị nhỏ nhất của P =abc+ab+c

thank các bạn nhiều  ~O)  ~O)  ~O)

Hình gửi kèm

 • 136.png#688662 CM: $a^2-c=b^2-a=c^2-b=2$

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 25-07-2017 - 21:39

cho $a<b<c$ là nghiệm của phương  trình $x^3-3x+1=0$ .CMR 

$a^2-c=b^2-a=c^2-b=2$

Hình gửi kèm

 • 119.png#688478 GPT: $\sqrt{{\sqrt{2}}-1-x}...

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 24-07-2017 - 09:24

GPT: $\sqrt{{\sqrt{2}}-1-x}+\sqrt[4]{x}=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

Hình gửi kèm

 • 116.png#688351 $\left\{\begin{matrix} & x_0=1 &...

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 22-07-2017 - 17:39

cho dãy ${x_n}$

$\left\{\begin{matrix} & x_0=1 & \\ &x_n=-2017(\frac{x_0+x_1+x_2+...+x_{n-1}}{n}) & \end{matrix}\right.$

với $1\leq n\leq 2017$

Hỏi có bao nhiêu chỉ số i mà $0 \leq i \leq 2017$ sao cho $|x_i| \vdots 3$

Đến đây mình không biết làm như thế nào nữa

Hình gửi kèm

 • 113.png#688349 Tìm x: $5^{x-2}=\frac{x-3}{3}$

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 22-07-2017 - 16:46

$5^{x-2}=\frac{x-3}{3}$

:luoi: Tiện cho mình hỏi bài này thuộc phần nào của THPT

Hàm số mũ nhé.

Hình gửi kèm

 • 112.png#688254 $\frac{9x^2-14x+25}{3x+3+4\sqrt{2x-1}...

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 21-07-2017 - 17:00

Giải PT $\frac{9x^2-14x+25}{3x+3+4\sqrt{2x-1}}=\frac{(\sqrt{x-1}-1)(2x-4)}{x}$.

Hình gửi kèm

 • 109.png

 • NAT yêu thích


#688228 $(x^{2}+2)\sqrt{x^{2}+x+1}+x^{3}-3x^{2}-5x+2=0$

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 21-07-2017 - 14:54

$(x^{2}+2)\sqrt{x^{2}+x+1}+x^{3}-3x^{2}-5x+2=0$

 

Hình gửi kèm

 • 106.png#688143 Cho dãy số $(u_n)$: $u_1=2, u_1+u_2+...+u_n=n.u_n^2$. Tìm...

Gửi bởi thoai6cthcstqp trong 20-07-2017 - 13:37

Cho dãy số $(u_n)$: $u_1=2, u_1+u_2+...+u_n=n.u_n^2$. Tìm lim $(n^2.u_n)$

Lời giải của mình, bạn xem có sai ở đâu không.

Hình gửi kèm

 • 105.png