Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thoai6cthcstqp

Đăng ký: 20-10-2011
Offline Đăng nhập: 05-01-2021 - 14:49
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $PQ^{2}-P_{1}Q_{1...

05-10-2019 - 23:18

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $P$ và $Q$ thay đổi trên mặt cầu $x^{2}+y^{2}+z^{2}=4$. Gọi $P_{1}$, $Q_{1}$ lần lượt là hình chiếu của $P$ và $Q$ trên mặt phẳng $y=4$ và $P_{2}$, $Q_{2}$ lần lượt là hình chiếu của $P$ và $Q$ trên mặt phẳng $y+\sqrt{3}z+8=0$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $PQ^{2}-P_{1}Q_{1}^{2}-P_{2}Q_{2}^{2}$.


Tài liệu chuyên đề cực trị số phức.

08-06-2017 - 14:45

Chuyên đề cực trị số phức- Tác giả: Phạm Minh Tuấn

https://drive.google...UZoNXlLNkE/view


$\begin{cases} & \text (x+y+4)\sqrt{x-y}+2...

08-06-2016 - 09:03

$\begin{cases}
 & \text (x+y+4)\sqrt{x-y}+2y+5 = 0\\ 
 & \text (x-y)(x^{2}+5)=y^{2}+1\\
\end{cases}$

Cho phương trình $x^2+2(m-2)x+2m-6=0$

05-04-2016 - 21:55

Cho phương trình $x^2-2(m-2)x+2m-6=0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm $x_1^2-2x_2=10$.

Cmr 2(a+b+c)-(ab+bc+ca)$<$4

14-01-2016 - 22:59

Cho a; b thuộc [0;2]. Cmr 2(a+b+c)-(ab+bc+ca)$<$4