Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thoai6cthcstqp

Đăng ký: 20-10-2011
Offline Đăng nhập: 28-07-2020 - 22:29
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $PQ^{2}-P_{1}Q_{1...

05-10-2019 - 23:18

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $P$ và $Q$ thay đổi trên mặt cầu $x^{2}+y^{2}+z^{2}=4$. Gọi $P_{1}$, $Q_{1}$ lần lượt là hình chiếu của $P$ và $Q$ trên mặt phẳng $y=4$ và $P_{2}$, $Q_{2}$ lần lượt là hình chiếu của $P$ và $Q$ trên mặt phẳng $y+\sqrt{3}z+8=0$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $PQ^{2}-P_{1}Q_{1}^{2}-P_{2}Q_{2}^{2}$.


Tài liệu chuyên đề cực trị số phức.

08-06-2017 - 14:45

Chuyên đề cực trị số phức- Tác giả: Phạm Minh Tuấn

https://drive.google...UZoNXlLNkE/view


Hhh

19-10-2016 - 00:01

Cho hàm số $y=x^3-3x+2$ có đồ thị là (C). Tìm m biết đường thẳng d: $y=mx+3$ cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt có tung độ lớn hơn 3.

Blabal

13-10-2016 - 16:57

Cho hàm số $y=f(x)$ (C).
Xét cát tuyến d: $y=ax+b$ của C tại $M(x_0;f(x_0))$ và $N(x_0+h;f(x_0+h))$
Khi đó $f(x_0)=ax_0+b$ và $f(x_0+h)=a(x_0+h)+b)$. Suy ra: $a=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$. Khi M và N tiến đến gần nhau thì h–>0. Khi M trùng N thì h=0, d là tiếp tuyến của (C) và $a=f'(x_0)$.

Rttt

13-10-2016 - 11:31

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}}$. Bạn An cho rằng hàm số có 3 đường tiệm cận.
Bạn Bình nói hàm số có 4 đường tiệm cận.
Bạn Chi nói hàm số có 2 đương tiệm cận vì$y=\frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}}=\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$. Theo bạn:
A, An đúng
B, Bình đúng
C, Chi đúng
D, Cả ba bạn đều sai.