Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phamvanha92

Đăng ký: 15-11-2011
Offline Đăng nhập: 11-04-2013 - 16:13
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). AD cắt BC tại E, AC cắt BD tại F. M,N là t...

16-12-2012 - 23:00

Chuyển topic sang hình học THCS ^^ nhầm 1 tý nhé ADMIN

Trong chủ đề: Cho H,D,M cố định thuộc đường thẳng d , B,C di chuyển trên d, A ko thuộc...

16-12-2012 - 23:00

Chuyển topic sang hình học THCS ^^ nhầm 1 tý nhé ADMIN

Trong chủ đề: Cho 2 đường tròn O1, O2 căt nhau tại P và Q, AB là tiếp tuyến chung của 2...

16-12-2012 - 23:00

Chuyển topic sang hình học THCS ^^ nhầm 1 tý nhé ADMIN

Trong chủ đề: Cho tam giác ABC cân tại A có các dộ dài tương ứng các cạnh là BC = a, AB...

16-12-2012 - 23:00

Chuyển topic sang hình học THCS ^^ nhầm 1 tý nhé ADMIN

Trong chủ đề: CMR: P,M,Q thẳng hàng

11-09-2012 - 11:05

Bạn xem lại đề bài 1 chút nhá:
[attachment=11623:H122134.jpg]

K thuộc tam giác bạn ơi! đề rõ ràng mà! bài này cũng không khó ^^