Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phamvanha92

Đăng ký: 15-11-2011
Offline Đăng nhập: 11-04-2013 - 16:13
-----

Chủ đề của tôi gửi

Một số bài số học: Tìm số nguyên tố P sao cho $ 2^{11p}\equiv 2 ( m...

31-03-2013 - 09:02

1. Tìm số nguyên tố P sao cho $ 2^{11p}\equiv 2 ( mod 11p )$
 
2. CMR: $a^{2} + b^{2}+c^{2} \vdots 7 \Leftrightarrow a^{4} + b^{4}+c^{4} \vdots 7$
 
3. Tìm N thuộc $\mathbb{N}*$ sao cho $n^{7} + 7$ là số chính phương
 
4. Cho số nguyên tố p, CMR: $3^{p} +7p -4$ ko là số chính phương
 
:)) Có ông anh trên HN gửi bài về cho mình, chia sẻ vs mấy bồ
p/s: Có bồ nào xuân trường, nam định không?

tìm x,y thuộc Z sao cho $\frac{x^{2}+1}{y^{2...

31-03-2013 - 08:45

tìm x,y thuộc Z sao cho $\frac{x^{2}+1}{y^{2}-5}\in \mathbb{Z} $


Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm (O), d là đường thẳng qua O, cắt 2 cạnh A...

12-03-2013 - 01:32

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm (O), d là đường thẳng qua O, cắt 2 cạnh AB,AC . E,F là hình chiếu của B,C lên d,, qua E kẻ đường thẳng d1 vuông góc vs AC, qua F kẻ đường thằng d2 vuông goc vs AB, d1 cắt d2 tại M. Chứng minh rằng khi d thay đổi thì M chạy trên một đường tròn cố định

Cho đường tròn tâm (I) nội tiếp tam giác ABC, txúc vs BC,CA,AB lần lượt tại D,E,F, M đố...

12-03-2013 - 01:28

Cho đường tròn tâm (I) nội tiếp tam giác ABC, txúc vs BC,CA,AB lần lượt tại D,E,F, M đối xứng vs D qua AI, N đối xứng vs E qua BI, P đối xứng vs F qua CI. CMR: MD, NE,PF đồng quy

Giải phương trình: $\frac{6-2x}{\sqrt{5-x}...

09-03-2013 - 20:47

$\frac{6-2x}{\sqrt{5-x}} + \frac{6+2x}{\sqrt{5+x}} = \frac{8}{3}$