Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thang96

Đăng ký: 21-11-2011
Offline Đăng nhập: 24-06-2014 - 21:35
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: S=$C_{2013}^{1}\textrm{}+C_{...

07-11-2013 - 17:31

$(1+1)^{4n+1}=C_{4n+1}^0+C_{4n+1}^1+C_{4n+1}^2+C_{4n+1}^3+C_{4n+1}^4+...+C_{4n+1}^{4n+1}\quad(1)$

$(1-1)^{4n+1}=C_{4n+1}^0-C_{4n+1}^1+C_{4n+1}^2-C_{4n+1}^3+C_{4n+1}^4-...-C_{4n+1}^{4n+1}\quad(2)$

$(1+i)^{4n+1}=C_{4n+1}^0+iC_{4n+1}^1-C_{4n+1}^2-iC_{4n+1}^3+C_{4n+1}^4+...+iC_{4n+1}^{4n+1}\quad(3)$

$(1-i)^{4n+1}=C_{4n+1}^0-iC_{4n+1}^1-C_{4n+1}^2+iC_{4n+1}^3+C_{4n+1}^4-...-iC_{4n+1}^{4n+1}\quad(4)$

 

Lấy $(1) - (2)$, cho ta:

$\quad 2^{4n+1}=2(C_{4n+1}^1+C_{4n+1}^3+C_{4n+1}^5+...+C_{4n+1}^{4n+1})$

$\Leftrightarrow 2^{4n}=C_{4n+1}^1+C_{4n+1}^3+C_{4n+1}^5+...+C_{4n+1}^{4n+1}\quad(5)$

 

Lấy $(3) - (4)$, cho ta:

$\quad(1+i)^{4n+1}-(1-i)^{4n+1}=2i(C_{4n+1}^1-C_{4n+1}^3+C_{4n+1}^5-...+C_{4n+1}^{4n+1})$

$\Leftrightarrow \dfrac{(1+i)^{4n+1}-(1-i)^{4n+1}}{2i}=C_{4n+1}^1-C_{4n+1}^3+C_{4n+1}^5-...+C_{4n+1}^{4n+1}\quad(6)$

 

Cuối cùng, lấy $(5)+(6)$ ta được:

 

$2^{4n}+\dfrac{(1+i)^{4n+1}-(1-i)^{4n+1}}{2i}=2(C_{4n+1}^1+C_{4n+1}^5+...+C_{4n+1}^{4n+1})$

hay

 

$\boxed{\displaystyle S_n=C_{4n+1}^1+C_{4n+1}^5+...+C_{4n+1}^{4n+1}=2^{4n-1}+\dfrac{(1+i)^{4n+1}-(1-i)^{4n+1}}{4i}}\quad(*)$

 

Bây giờ ta sẽ rút gọn vế phải của $(*)$, ta có:

 

$(1+i)^{4n+1}=\left[\sqrt 2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)\right]^{4n+1}=2^{2n}\sqrt 2\left(\cos\frac{\pi(4n+1)}{4}+i\sin\frac{\pi(4n+1)}{4}\right)$

 

$(1-i)^{4n+1}=\left[\sqrt 2\left(\cos\frac{\pi}{4}-i\sin\frac{\pi}{4}\right)\right]^{4n+1}=2^{2n}\sqrt 2\left(\cos\frac{\pi(4n+1)}{4}-i\sin\frac{\pi(4n+1)}{4}\right)$

 

Do đó:

$\dfrac{(1+i)^{4n+1}-(1-i)^{4n+1}}{4i}=2^{2n-1}\sqrt 2\sin\frac{\pi(4n+1)}{4}=2^{2n-1}\sqrt 2\cdot \frac{(-1)^n\sqrt 2}{2}=(-1)^n 2^{2n-1}$

 

Kết quả cuối cùng ta được:

$S_n=2^{4n-1}+(-1)^n2^{2n-1}$

 

Bài toán của bạn, chỉ cần thay $n=503$ vào...

Kết quả là $S_{503}=2^{2011}-2^{1005}$

thế i là gì vậy bạn