Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thang96

Đăng ký: 21-11-2011
Offline Đăng nhập: 24-06-2014 - 21:35
-----

#504230 Giải phương trình $\frac{x^{4}+x^{3}+x+3...

Gửi bởi thang96 trong 05-06-2014 - 17:19

Giải phương trình 

$\frac{x^{4}+x^{3}+x+3}{x+1}=\sqrt{-2x^{3}+3x^{2}-3x-1}$
#471496 $y^{2}\sqrt{4x-1}+\sqrt{3}=5y^...

Gửi bởi thang96 trong 17-12-2013 - 22:13

 Giải hệ phương trình

                                   $y^{2}\sqrt{4x-1}+\sqrt{3}=5y^{2}-\sqrt{12x-3}$

                                   $2y^{4}(10x^{2}-17y+3)=3-15x$
#470967 Cho 3 số thực x,y,z thỏa mãn $x\geqslant y\geqslant z$ và...

Gửi bởi thang96 trong 14-12-2013 - 20:41

Cho 3 số thực x,y,z thỏa mãn $x\geqslant y\geqslant z$ và $x^{2}+y^{2}+z^{2}$=3.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

P=(x+2)(y+2)(z+2)
#464981 Cho 3 số x,y,z $\in$[1;3].Tìm giá trị nhỏ nhất của : $...

Gửi bởi thang96 trong 17-11-2013 - 22:22

Cho 3 số x,y,z $\in$[1;3].Tìm giá trị nhỏ nhất của : $\frac{36x}{yz}+\frac{2y}{xz}+\frac{z}{xy}$
#462904 Tính xác suất để chọn ra 1 số tự nhiên có 5 chữ số được lập từ các chữ số 1,2...

Gửi bởi thang96 trong 08-11-2013 - 17:41

Tính xác suất để chọn ra 1 số tự nhiên có 5 chữ số được lập từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sao cho số được chọn có đúng 3 chữ số khác nhau
#462384 Tính tổng bằng nhị thức niu tơn

Gửi bởi thang96 trong 05-11-2013 - 22:09

Tính tổng S=$C_{2013}^{1}\textrm{}+C_{2013}^{5}\textrm{}+C_{2013}^{9}\textrm{}+...+C_{2013}^{2009}\textrm{}+C_{2013}^{2013}\textrm{}$
#460324 Tính tích phân sau $\int_{-\frac{\prod }...

Gửi bởi thang96 trong 27-10-2013 - 17:53

Tính tích phân sau   $\int_{-\frac{\prod }{4}}^{\frac{\prod }{4}}\frac{x^{2}sinx+1}{1+2cos^{2}x}dx$
#453481 Tính nguyên hàm $\int \frac{sinxdx}{\sqrt...

Gửi bởi thang96 trong 27-09-2013 - 22:22

Tính nguyên hàm $\int \frac{sinxdx}{\sqrt{2+3sinx}}$