Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thang96

Đăng ký: 21-11-2011
Offline Đăng nhập: 24-06-2014 - 21:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

Trong mặt phẳng cho elip (E) có phương trình :$\frac{x^{2}...

20-06-2014 - 17:25

Trong mặt phẳng cho elip (E) có phương trình :$\frac{x^{2}}{16}+\frac{y^{2}}{9}=1$.Đường thẳng d qua F1 và cắt (E) tai M,N.Chứng minh rằng  tổng 

$\frac{1}{MF_{1}}+\frac{1}{NF_{1}}$ có giá trị không phụ thuộc vào vị trí $M,N$


Giải phương trình: $4^{t}=t+\sqrt{t^{2}+1}$

15-06-2014 - 11:27

Giải phương trình: $4^{t}=t+\sqrt{t^{2}+1}$


$\sqrt{(x^{2}+1)^{3}}=-3x^{4}+4x^...

05-06-2014 - 17:22

Giải phương trình:

$\sqrt{(x^{2}+1)^{3}}=-3x^{4}+4x^{3}+1$


Giải phương trình $\frac{x^{4}+x^{3}+x+3}...

05-06-2014 - 17:19

Giải phương trình 

$\frac{x^{4}+x^{3}+x+3}{x+1}=\sqrt{-2x^{3}+3x^{2}-3x-1}$


Cho 2 số không âm a,b thỏa mãn a+b=1.Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu...

13-03-2014 - 20:48

Cho 2 số không âm a,b thỏa mãn a+b=1.Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức

P=$\sqrt{1+a^{2014}}+\sqrt{1+b^{2014}}$