Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


be3tvb1

Đăng ký: 29-11-2011
Offline Đăng nhập: 21-12-2013 - 09:09
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTNN của: $\sum(\sqrt{\frac{8}{a^{2...

06-11-2012 - 20:16

Cho $a+b+c+\sqrt{2abc}\geq 10$
Tìm GTNN:
$\sqrt{\frac{8}{a^{2}}+\frac{9b^{2}}{2}+\frac{a^{2}c^{2}}{4}}+\sqrt{\frac{8}{b^{2}}+\frac{9c^{2}}{2}+\frac{a^{2}b^{2}}{4}}+\sqrt{\frac{8}{c^{2}}+\frac{9a^{2}}{2}+\frac{b^{2}c^{2}}{4}}$
__
NLT: Chú ý cách đặt tiêu đề !

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau m...

27-09-2012 - 21:51

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau mà trong mỗi số đó tổng của ba chữ số thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm lớn hơn tổng của ba chữ số còn lại là 3 đơn vị

Nhận dạng tam giác ABC

27-09-2012 - 21:36

Nhận dạng tam giác ABC biết rằng:
$\frac{1}{1+cos^{3}AcosB}+\frac{1}{1+cos^{3}BcosC}+\frac{1}{1+cos^{3}CcosA}=\frac{1}{1+cos^{4}A}+\frac{1}{1+cos^{4}B}+\frac{1}{1+cos^{4}C}$

Tam giác ABC không nhọn có các góc thỏa mãn đẳng thức:

27-09-2012 - 21:30

Tam giác ABC không nhọn có các góc thỏa mãn đẳng thức:
$\left ( 1+\frac{sinB}{sinA} \right )\left ( 1+\frac{sinA}{sinC} \right )\left ( 1+\frac{sinC}{sinB} \right )=4+3\sqrt{2}$
CMR: Tam giác ABC vuông cân

Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn xyz=1. CMR:

27-09-2012 - 21:21

Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn xyz=1. CMR:
$\frac{(x^{4}+y^{4})^{3}}{x^{6}+y^{6}}+\frac{(z^{4}+y^{4})^{3}}{z^{6}+y^{6}}+\frac{(x^{4}+z^{4})^{3}}{x^{6}+z^{6}}\geq 12$