Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thanh28296

Đăng ký: 30-11-2011
Offline Đăng nhập: 25-09-2016 - 20:42
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $(sinx+\sqrt{3}cosx)sin3x=2$

21-11-2013 - 21:39

Tiếp theo giải hệ

$\left\{\begin{matrix} sin\left ( x+\frac{\pi }{3} \right ) =1& & \\ sin3x=1& & \end{matrix}\right.$

$\left\{\begin{matrix} sin\left ( x+\frac{\pi }{3} \right ) =-1& & \\ sin3x=-1& & \end{matrix}\right.$

Lấy hợp 2 tập nghiệm trên

 

cho em hỏi vì sao lại lấy 1 và -1 mà không phải các giá trị khác cũng có tích bằng 1 ạ?


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix}y+xy^2=6x^2...

03-10-2013 - 05:51

TH1: x=0 ( Loại )

TH2: x\neq 0. Chia 2 về cho x^2

$\left\{\begin{matrix}\frac{y+xy^2}{x^2}=6 \\ \frac{1+x^2y^2}{x^2}=5\end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow $

$\left\{\begin{matrix}y\frac{1}{x^2}+y^2\frac{1}{x}=6 \\ \frac{1}{x^2}+y^2=5\end{matrix}\right.$

Đặt t = $\frac{1}{x}$

$\Leftrightarrow $ $\left\{\begin{matrix}yt^2+ty^2=6 \\ t^2+y^2=5\end{matrix}\right.$

Còn lại em xin phép không viết ạ.